Made by Wolfius Upičtí střelci páni z Vízmburku Důvod: Přítomná vojenská posádka se neklidných letech po husitských válkách aktivně účastnila spolu s posádkami dalších hradů ve východních Čechách loupeživých výpadů proti slezským městům. A proto slezská knížata vyhlasila vojenskou výpravu na hrad Vizmburk aby ztrestala  obyvatelé hradu ohněm a mečem. žádný zajatci se neberou vše živé bude zabito a hrad  s přilehlýmy obydlími vypleněn a zbořen do základů toto bude osud hradu Vizmburk Dostupné informace: stávající  posádka zhruba 11 členná Konrád - nebezpečný těžkooděnec - levoručák Manfred von Wiesenberg - nebezpečný těžkooděnec - rychlost Ondřej ze Šelmberka   - nebezpečný lehkooděnec - rychlost Jaroš z Vizmburka “zvaný zjizvený” - nebezpečný lehkooděnec - těžká váha Vítek z Úpy      - není nebezpečný - lehkooděnec Otto de Lapide - není nebezpečný - lehkooděnec Hertvík “sličný” Žehušický - není nebezpeční - lehkooděnec Protasius - není nebezpečný - lehkooděnec   Za každou tuto hlavu odměna :-))